Rreth Projektit

Pandora - BD Fashion Group

  • Pandora int. Aps është projekt i realizuar nga METON me dizajn modern.
  • Investitori : BD Fashion Group
  • Lokacioni: Albi Mall Prishtinë
  • Punëkryesi: ” METON ” powered by Ecobalcan

Pandora int. Aps është projekt i realizuar nga METON me dizajn modern.
Investitori : BD Fashion Group
Lokacioni: Albi Mall Prishtinë
Punëkryesi: ” METON ” powered by Ecobalcan

METON – Design • Construction
meton-ks.com • info@meton-ks.com