Rreth Projektit

Fabrikë e Mobilerisë ( Mobile Dekor )

  • Projekti: Fabrikë e Mobilerisë
  • Investitori : Mobile Dekor
  • Punëkryesi: ” METON “
  • Powered by Ecobalcan

Projekti: Fabrikë e Mobilerisë
Investitori : Mobile Dekor
Punëkryesi: ” METON ” powered by Ecobalcan

METON – Design • Construction
meton-ks.com • info@meton-ks.com